رولربلید ایران

اسکیت مدل MACROBLADE 80 ABT W

ماکروبلید80 ABT W پاسخگوی بزرگترین نگرانی بیشتر اسکیت سواران است، این که چطور توقف کنم؟ سیستم ترمز ABT (Active Brake Technology) کنترل و ایستایی برای اسکیت‌سواران تازه کاری که به اطمینان  بیشتری برای توقف احتیاج دارند کمک می‌کند.

ترمزهای قدیمی بسیار کارکرد خوبی دارند، اما می‌توانند برای برخی از اسکیت‌سواران چالش‌برانگیز باشند. اما ترمزهای ABT با ساق پا فعال می‌وشند و به اسکیت‌سوار اجازه می‌دهند که با پایی که می‌خواهد ترمز کند به جلو سر بخورد تا هر هشت چرخ را روی زمین نگه دارد و در زمان ترمز تعادل بیشتری را ایجاد می‌کند.

این موضوع به یک حرکت نرم‌تر و تدریجی برای توقف منجر می‌شود.سیستم ABT بر روی اسکیت راست است اما می تواند به اسکیت چپ نیز منتقل شود.

تومان۵,۷۴۰,۰۰۰

صاف