رولربلید ایران

زانوبند رولر اسکیتز (Roller Skates hip pad)

زانوبندها پس از افتادن شوک را جذب می کنند. در این محصول از پلاستیک استفاده نشده است، بنابراین می توانید به راحتی زانوی خود را خم کنید.

این محصول از مواد ضد سایش ساخته شده است که باعث دوام بیشتر می شود.

این یکی از وسایل حفاظتی مورد نیاز برای اسکیت بازان تازه کار و متخصص است.

تومان۰